Introducere în jurnalism

Curriculumul a fost creat în corespundere cu cele mai înalte standarde internaționale în jurnalism, practicate în Europa, Statele Unite ale Americii și în alte țări. Acesta combină cele mai bune practici și idealuri ale jurnalismului și corespunde celor mai înalte standarde internaționale de instruire în domeniu. Autorii programului de studiu consideră că sistemul riguros de studiu asigură pe deplin latura utilă a procesului educațional.

Programa de cursuri

3 cursuri 50 ore

Introducere în jurnalism este un curs ce vizează rolul și funcțiile mass-media într-o societate modernă şi se axează pe dezvoltarea gândirii critice, precum și a unor abilităţi logice, analitice şi de investigaţie necesare ziariștilor pentru informarea publicului şi reflectarea realităţilor din societate. Cursul are menirea de a seta mintea studenților pe axa jurnalistică.                                           

Cursul este pe bazat pe dezvoltarea abilităţilor de scriere a ştirilor. În cadrul acestuia studenţii vor învăţa să se exprime clar, succint şi complet pentru a nu distorsiona informaţia. Accentele vor fi puse pe deosebirea dintre informaţie şi ştire, metode şi tehnici de colectare a informaţiilor, structura ştirii şi normele de scriere a acesteia. Totodată, studenţii vor avea posibilitatea să lucreze cu citate şi vor exersa la scrierea titlurilor jurnalistice. Un rol aparte va fi oferit surselor şi tehnicilor de lucru cu acestea.

Cursul îşi propune să iniţieze studenţii în arta interviului ca gen, dar şi ca mijloc de documentare pentru jurnalişti. Studenţii vor învăţa să identifice subiectele şi personajele, să se documenteze pentru interviu și, cel mai important, vor învăța să pună întrebări. Vor fi organizate mai multe exerciţii practice individuale, în grup, dar şi pe teren pentru ca studenţii să aibă posibilitatea să lucreze şi să înţeleagă mai bine relaţia cu sursele şi tehnicile de redactare. De asemenea, se va atrage atenţia şi la editarea conţinutului interviului.

Acest site folosește cookies

Am înțeles