Jurnalism Audio

.

Programa de cursuri

13 cursuri 368 ore

Cursul este pe bazat pe dezvoltarea abilităţilor de scriere a ştirilor. În cadrul acestuia studenţii vor învăţa să se exprime clar, succint şi complet pentru a nu distorsiona informaţia. Accentele vor fi puse pe deosebirea dintre informaţie şi ştire, metode şi tehnici de colectare a informaţiilor, structura ştirii şi normele de scriere a acesteia. Totodată, studenţii vor avea posibilitatea să lucreze cu citate şi vor exersa la scrierea titlurilor jurnalistice. Un rol aparte va fi oferit surselor şi tehnicilor de lucru cu acestea.

La acest curs, studenții și studentele învață cum să identifice știrile false. Ei află care este pericolul publicării, dar și a distribuirii știrilor false. De asemenea, învăța să verifice corect sursa știrii, titlul, textul și data publicării articolului. La fel, discipolii discută la curs despre fenomenul de propagandă și manipulare în presă.

Cursul îşi propune să iniţieze studenţii în arta interviului ca gen, dar şi ca mijloc de documentare pentru jurnalişti. Studenţii vor învăţa să identifice subiectele şi personajele, să se documenteze pentru interviu și, cel mai important, vor învăța să pună întrebări. Vor fi organizate mai multe exerciţii practice individuale, în grup, dar şi pe teren pentru ca studenţii să aibă posibilitatea să lucreze şi să înţeleagă mai bine relaţia cu sursele şi tehnicile de redactare. De asemenea, se va atrage atenţia şi la editarea conţinutului interviului.

Cursul își propune să contribuie la dezvoltarea pronunției corecte, a intonației și a declamației. Studentele/studenții își vor forma deprinderi de respirație corectă cu ajutorul tehnicilor de profil și vor exersa zilnic aparatul fonator. Folosim frământările de limbă ca metodă de îmbunătățire a dicției. Acest lucru îi va ajuta să ajungă la un echilibru între respirație, corp și emisie vocală. Dicția frumoasă va pune în valoare și conținutul mesajului public. La finalul cursului, studentele/studenții vor avea abilități de pronunție corectă, competențe de comunicare și relaționare cu publicul.  

Cursul va familiariza studenţii și studentele cu conceptele şi principiile de bază ale eticii şi deontologiei, cu rolul imaginilor în presă, precum şi cu importanţa principiilor etice în reflectarea diversităţii în mass-media. Aceștia vor învăța să identifice stereotipurile existente în societate. De asemenea, vor discuta despre ce presupune incluziunea socială, egalitatea de gen. Cursanții vor afla cum să identifice şi să lucreze cu sursele relevante, cum să scrie şi să redacteze materiale senzitive din punct de vedere al eticii etc. La fel, vor fi familiarizaţi cu bunele practici jurnalistice, astfel încât, la finalul cursului, să aibă cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru a putea lua decizii etice în procesul de realizare a unui material jurnalistic. 

Cursul îi va ajuta pe studenți/studente să conștientizeze așteptările față de jurnaliști la capitolul normelor gramaticale actuale și să aplice riguros regulile de ortografie și punctuație când redactează texte. Vor învăța să combine diverse tehnici narative conform subiectului materialului jurnalistic (firul roșu). Studentele/studenții vor mai învăța metodele de formulare corectă a întrebărilor, cum să lucreze cu dicționarele și alte resurse online, cum să facă diferențe dintre limbajul formal, informal și limbajul de lemn. La finalul cursului, vor putea utiliza noi tehnologii de informare şi comunicare în jurnalism (NTIC).

Înainte de a începe să scrie, este important ca un jurnalist să aprecieze corect ce este o știre și ce nu poate fi o știre, să selecteze, să analizeze și să verifice informațiile. Toate aceste lucruri vor fi învățate la acest curs, care îi va ghida pe studenți/studente să înțeleagă cum o informație se transformă în știre și cum se contruiește o știre. Frecventarea cursului îi va ajuta să evalueze și să valorifice corect sursele de informare, să recunoască încercările de manipulare a jurnalistului în procesul de colectare a informațiilor și să scrie știrile cu imparțialitate.

Disciplina are ca obiect de studiu aspectele fundamentale ale legislaţiei şi bunei practici a activităţii mijloacelor de informare în masă: accesul la informaţie; libertatea de exprimare; defăimarea (lezarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale); securitatea informaţională a societăţii şi a persoanei; aspecte privind autoreglementarea mass-media etc.

Pe durata cursului, studenții vor consulta și vor analiza numeroase legi și articole care se referă în mod direct la meseria de jurnalist. Ghidați de instructor, aceștia vor învăța să scrie petiții și solicitări de informații publice.  

Disciplina se bazează pe convingerea că deşi radioul, ca mijloc tradiţional de informare, trece printr-un declin pronunţat,  audienţa audio migrează pe dispozitivele mobile. Astfel, cererea faţă de produsul jurnalistic audio nu moare, ci se transformă în cerere pentru produs digital, ceea ce e podcastul. Fiind un produs audio de complexitate maximă, podcastul poate fi realizat doar după ce jurnalista/jurnalistul va învăţa să elaboreze produse audio de complexitate mai redusă: știri, relatări, interviuri și reportaje. Cursul îi va iniţia în editarea textelor jurnalistice adaptate cerinţelor audienţei audio, în operarea cu sunetul şi în elaborarea cap-coadă a materiale jurnalistice.

Acest curs le dezvăluie studenților și studentelor din secretele sunetului radiofonic. Cursanții învăța să lucreze cu programul digital de editare, însușind întregul proces - de la înregistrarea sunetului și până la difuzarea acestuia. 

Documentarul – unul dintre cele mai complexe genuri jurnalistice – este pe cale de dispariție, dar media importantă din toată lumea nu renunță la el. Documentarele de bună calitate au succes la public în continuare. Într-o presă în care totul se face repede, fără o documentare aprofundată a subiectelor – așa-numita fast-news – documentarele vin să aducă un plus de informație și de context. Cursul îi va ajuta pe studenți să înțeleagă ce este un documentar, care este diferența, dar și care sunt asemănările cu alte genuri jurnalistice. Cursul îi va ghida pe studenți să pună în context informațiile pe care le află despre un subiect, să realizeze documentări complexe, să-și dezvolte creativitatea radiofonică, să folosească sunetele în mod sugestiv, iar la final să realizeze ei însiși scurte documentare radio. 

Podcastul este un produs care se dezvoltă tot mai mult pe platformele digitale. Cursul îi va ajuta pe studenți/studente să înțeleagă rolul podcastului ca mijloc de informare în masă. Aceștia vor căpăta competențe să-și dezvolte ideile de podcast, să-și identifice publicul, să înregistreze, să monteze, să editeze și să distribuie propriul conținut pe social-media. La realizarea unui podcast, trebuie respectate mai multe elementele conceptuale fundamentale: motivația, periodicitatea, volumul și publicul țintă. Studenții/studentele vor mai cunoaște echipamentele, tehnologiile digitale necesare, platformele de distribuție a diferitor tipuri de podcast, precum și diverse platforme de ascultare internațională. Și nu în ultimul rând, vor fi instruiți să respecte principiile Codului deontologic al Jurnalistului în elaborarea podcastului.

Acest site folosește cookies

Am înțeles