Jurnalism Audio

.

Programa de cursuri

13 cursuri 368 ore

Cursul este pe bazat pe dezvoltarea abilităţilor de scriere a ştirilor. În cadrul acestuia studenţii vor învăţa să se exprime clar, succint şi complet pentru a nu distorsiona informaţia. Accentele vor fi puse pe deosebirea dintre informaţie şi ştire, metode şi tehnici de colectare a informaţiilor, structura ştirii şi normele de scriere a acesteia. Totodată, studenţii vor avea posibilitatea să lucreze cu citate şi vor exersa la scrierea titlurilor jurnalistice. Un rol aparte va fi oferit surselor şi tehnicilor de lucru cu acestea.

La acest curs, studenții și studentele învață cum să identifice știrile false. Ei află care este pericolul publicării, dar și a distribuirii știrilor false. De asemenea, învăța să verifice corect sursa știrii, titlul, textul și data publicării articolului. La fel, discipolii discută la curs despre fenomenul de propagandă și manipulare în presă.

Cursul îşi propune să iniţieze studenţii în arta interviului ca gen, dar şi ca mijloc de documentare pentru jurnalişti. Studenţii vor învăţa să identifice subiectele şi personajele, să se documenteze pentru interviu și, cel mai important, vor învăța să pună întrebări. Vor fi organizate mai multe exerciţii practice individuale, în grup, dar şi pe teren pentru ca studenţii să aibă posibilitatea să lucreze şi să înţeleagă mai bine relaţia cu sursele şi tehnicile de redactare. De asemenea, se va atrage atenţia şi la editarea conţinutului interviului.

Cursul va familiariza studenţii și studentele cu conceptele şi principiile de bază ale eticii şi deontologiei, cu rolul imaginilor în presă, precum şi cu importanţa principiilor etice în reflectarea diversităţii în mass-media. Aceștia vor învăța să identifice stereotipurile existente în societate. De asemenea, vor discuta despre ce presupune incluziunea socială, egalitatea de gen. Cursanții vor afla cum să identifice şi să lucreze cu sursele relevante, cum să scrie şi să redacteze materiale senzitive din punct de vedere al eticii etc. La fel, vor fi familiarizaţi cu bunele practici jurnalistice, astfel încât, la finalul cursului, să aibă cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru a putea lua decizii etice în procesul de realizare a unui material jurnalistic. 

Disciplina are ca obiect de studiu aspectele fundamentale ale legislaţiei şi bunei practici a activităţii mijloacelor de informare în masă: accesul la informaţie; libertatea de exprimare; defăimarea (lezarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale); securitatea informaţională a societăţii şi a persoanei; aspecte privind autoreglementarea mass-media etc.

Pe durata cursului, studenții vor consulta și vor analiza numeroase legi și articole care se referă în mod direct la meseria de jurnalist. Ghidați de instructor, aceștia vor învăța să scrie petiții și solicitări de informații publice.  

Acest curs le dezvăluie studenților și studentelor din secretele sunetului radiofonic. Cursanții învăța să lucreze cu programul digital de editare, însușind întregul proces - de la înregistrarea sunetului și până la difuzarea acestuia. 

Acest site folosește cookies

Am înțeles