Jurnalism Video

.

Programa de cursuri

13 cursuri 368 ore

Cursul este pe bazat pe dezvoltarea abilităţilor de scriere a ştirilor. În cadrul acestuia studenţii vor învăţa să se exprime clar, succint şi complet pentru a nu distorsiona informaţia. Accentele vor fi puse pe deosebirea dintre informaţie şi ştire, metode şi tehnici de colectare a informaţiilor, structura ştirii şi normele de scriere a acesteia. Totodată, studenţii vor avea posibilitatea să lucreze cu citate şi vor exersa la scrierea titlurilor jurnalistice. Un rol aparte va fi oferit surselor şi tehnicilor de lucru cu acestea.

La acest curs, studenții și studentele învață cum să identifice știrile false. Ei află care este pericolul publicării, dar și a distribuirii știrilor false. De asemenea, învăța să verifice corect sursa știrii, titlul, textul și data publicării articolului. La fel, discipolii discută la curs despre fenomenul de propagandă și manipulare în presă.

Cursul îşi propune să iniţieze studenţii în arta interviului ca gen, dar şi ca mijloc de documentare pentru jurnalişti. Studenţii vor învăţa să identifice subiectele şi personajele, să se documenteze pentru interviu și, cel mai important, vor învăța să pună întrebări. Vor fi organizate mai multe exerciţii practice individuale, în grup, dar şi pe teren pentru ca studenţii să aibă posibilitatea să lucreze şi să înţeleagă mai bine relaţia cu sursele şi tehnicile de redactare. De asemenea, se va atrage atenţia şi la editarea conţinutului interviului.

Cursul își propune să contribuie la dezvoltarea pronunției corecte, a intonației și a declamației. Studentele/studenții își vor forma deprinderi de respirație corectă cu ajutorul tehnicilor de profil și vor exersa zilnic aparatul fonator. Folosim frământările de limbă ca metodă de îmbunătățire a dicției. Acest lucru îi va ajuta să ajungă la un echilibru între respirație, corp și emisie vocală. Dicția frumoasă va pune în valoare și conținutul mesajului public. La finalul cursului, studentele/studenții vor avea abilități de pronunție corectă, competențe de comunicare și relaționare cu publicul.  

Cursul va familiariza studenţii și studentele cu conceptele şi principiile de bază ale eticii şi deontologiei, cu rolul imaginilor în presă, precum şi cu importanţa principiilor etice în reflectarea diversităţii în mass-media. Aceștia vor învăța să identifice stereotipurile existente în societate. De asemenea, vor discuta despre ce presupune incluziunea socială, egalitatea de gen. Cursanții vor afla cum să identifice şi să lucreze cu sursele relevante, cum să scrie şi să redacteze materiale senzitive din punct de vedere al eticii etc. La fel, vor fi familiarizaţi cu bunele practici jurnalistice, astfel încât, la finalul cursului, să aibă cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru a putea lua decizii etice în procesul de realizare a unui material jurnalistic. 

Cursul îi va ajuta pe studenți/studente să conștientizeze așteptările față de jurnaliști la capitolul normelor gramaticale actuale și să aplice riguros regulile de ortografie și punctuație când redactează texte. Vor învăța să combine diverse tehnici narative conform subiectului materialului jurnalistic (firul roșu). Studentele/studenții vor mai învăța metodele de formulare corectă a întrebărilor, cum să lucreze cu dicționarele și alte resurse online, cum să facă diferențe dintre limbajul formal, informal și limbajul de lemn. La finalul cursului, vor putea utiliza noi tehnologii de informare şi comunicare în jurnalism (NTIC).

Înainte de a începe să scrie, este important ca un jurnalist să aprecieze corect ce este o știre și ce nu poate fi o știre, să selecteze, să analizeze și să verifice informațiile. Toate aceste lucruri vor fi învățate la acest curs, care îi va ghida pe studenți/studente să înțeleagă cum o informație se transformă în știre și cum se contruiește o știre. Frecventarea cursului îi va ajuta să evalueze și să valorifice corect sursele de informare, să recunoască încercările de manipulare a jurnalistului în procesul de colectare a informațiilor și să scrie știrile cu imparțialitate.

Disciplina are ca obiect de studiu aspectele fundamentale ale legislaţiei şi bunei practici a activităţii mijloacelor de informare în masă: accesul la informaţie; libertatea de exprimare; defăimarea (lezarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale); securitatea informaţională a societăţii şi a persoanei; aspecte privind autoreglementarea mass-media etc.

Pe durata cursului, studenții vor consulta și vor analiza numeroase legi și articole care se referă în mod direct la meseria de jurnalist. Ghidați de instructor, aceștia vor învăța să scrie petiții și solicitări de informații publice.  

Mobile Journalism (MOJO) sau jurnalismul asistat de telefonul mobil este o modalitate de a crea conținut video de calitate, având doar un smartphone. MOJO este o alternativă la îndemâna oricui, care câștigă tot mai mult teren în fața jurnalismului tradițional. Această metodă de creare a conținutului media este din ce în ce mai populară la nivel internațional. De exemplu, unele redacții internaționale și-au dotat majoritatea reporterilor cu kit-uri MOJO. Mai bine zis, pe teren aceștia nu mai sunt însoțiți de cameramani, dar își filmează singuri imaginile. Scopul disciplinei este de a-i ajuta pe studenți/studente să folosească smartphone-ul ca pe un instrument eficient, care permite atât filmarea, cât și editarea video la nivel profesionist a conținutului media de interes public.  

 

Cerințele actuale pentru reporter/reporteră includ abilitățile de lucru cu echipamentul TV, filmarea și editarea secvențelor filmate, echipa de lucru fiind redusă, uneori, la un singur om care să poată îndeplini câteva sarcini de bază. În Republica Moldova, televiziunea rămâne a fi liderul sursei de informare pentru populație. Când imaginea video contează atât de mult, cunoașterea temeinică a procesului de filmare: prelucrarea materialului filmat, corectarea imaginii cu ajutorul programelor de editare, utilizarea eficientă a tehnicilor de filmare și editare video, crearea unui content original sunt competențe absolut necesare jurnalistului și jurnalistei din secolul XXI. Cei care vor finaliza acest curs vor cunoaște noțiunile generale despre imagine, încadratură și editare video, principiile de editare și filmare a unui material jurnalistic, etapele de producție video, tehnici de montare pentru elaborarea unui video complex și care este corelația dintre filmare și editare video. Totodată, vor avea abilități digitale și tehnice de lucru cu echipamentul TV.

Cursul de Jurnalism TV își propune să le ofere studenților abilități practice, dar și cunoștințe teoretice de bază pentru a-și putea construi o carieră în televiziune. Pentru asta studenții vor învăța să scrie subiectele de presă pentru televiziune, vor învăța structura unei știri și vor redacta texte pentru a putea fi citite în cadrul unei emisiuni de știri. De asemenea, vor fi instruiți să transmită aceste texte sau informații în format video și audio. Sunt cunoștințe practice obligatorii pentru un jurnalist de televiziune, care trebuie să aibă și o serie vastă de aptitudini: să fie clar în vorbire și exprimare, să-și poată formula ideile rapid și logic în direct, să aibă stare de spirit și de reacție într-un dialog filmat, într-un interviu.

După frecventarea acestui curs, studentele/studenții vor putea elabora diferite tipuri de produse din jurnalismul de televiziune: știri, interviuri, reportaje, transmisiuni. Totodată, vor produce conținut de calitate, vor ști cum să documenteze un produs TV și vor cunoaște cadrul legislativ și de aplicare a normelor de etică profesională a jurnalistului de televiziune. Plus la aceasta, vor ști principiile, normele de organizare și de funcționare a unei televiziuni, precum și tendințele tehnologice în domeniu.

Cursul de storytelling video vine să le ofere discipolilor cunoștințe și metode de lucru pentru ca aceștia să producă istorii video cu impact asupra publicului. Or, să știi să povestești cu ajutorul imaginilor este o abilitate pe care orice jurnalist, care produce conținut video, trebuie să o posede, indiferent de genul materialului sau stilul pe care și l-a ales. Scopul cursului este de a crește capacitatea cursantelor/cursanților și, prin urmare, a mass media din Republica Moldova de a produce reportaje și istorii interesante și creative, de a scoate în față personaje valoroase, de a oferi publicului exemple demne de urmat, construind astfel o societate în care bunele valori sunt prioritare.

La finalul cursului, vor cunoaște tipurile de storytelling: reportaje de la fața locului, reportaje despre evenimente sau fenomene, istorii ale personajelor, testimoniale etc. Vor putea elabora propriile istorii video, pornind de la documentare, pregătire pentru filmări, filmări, scriere și postproducție. Vor învăța cum să țină cont de  mai multe elemente media: intro, sincron, vox, ambianță, text plus imagine. De asemenea, studentele/studenții vor lua cunoștință de dramaturgia și structura unei istorii video: introducerea, punctul culminant, deznodământul și concluziile. Importante mai sunt publicarea produsului, relația cu publicul, feed-back-ul și urmărirea impactului reportajului.

Acest site folosește cookies

Am înțeles