Școala de Jurnalism din Moldova solicită oferte de prețuri pentru elaborarea strategiei de comunicare a organizației și a planului de acțiune pentru 2022-2025

Școala de Jurnalism din Moldova solicită oferte de prețuri pentru elaborarea strategiei de comunicare a organizației și a planului de acțiune pentru 2022-2025

Descriere generală: Școala de Jurnalism din Moldova (ȘJM), fosta Școala de Studii Avansate în Jurnalism, lansată în 2006 ca proiect pilot al Centrului pentru Jurnalism Independent, este o instituție de învățământ atractivă, cu peste 200 de absolvenți. Mai mult de jumătate dintre aceștia se regăsesc în instituții de presă, iar alții în domeniul comunicării, al cercetării mass-media sau sunt parte a societății civile din țară.

ȘJM solicită oferte de prețuri de la consultanți/consultante sau companii de comunicare pentru elaborarea Strategiei de comunicare a ȘJM și a planului de acțiune pentru implementarea strategiei de comunicare 2022-2025.

Cerințe:

 • Experiență de minim trei ani;
 • Responsabilitate și atitudine conștiincioasă față de angajamentele asumate.
 • Disponibilitate de a realiza sarcina într-un timp restrâns.

Strategia de comunicare trebuie să conțină următoarele componente:

 1. Obiectivele generale și specifice ale strategiei de comunicare;
 2. Planul de acțiune detaliat al strategiei de comunicare, cu activități sugerate, (calendar anual, lunar, etc);
 3. Etapele de implementare a planului de comunicare: (identificarea publicului țintă-cheie și gruparea acestora în funcție de vârstă, statut social, interese, preferințe și alți factori relevanți; stabilirea canalelor de comunicare; identificarea și producerea materialelor de comunicare (slogan, texte de prezentare, broșuri, pliante, evenimente, etc); stabilirea bugetului);
 4. Stabilirea indicatorilor pentru monitorizarea strategiei de comunicare;
 5. Evaluarea eficienței strategiei de comunicare.

Oferta va include:

 • CV-ul;
 • Trei contacte de referință pentru care au fost elaborate strategii de comunicare;
 • Oferta financiară.

Dosarele depuse vor fi evaluate de către comisia de selectare după următoarele criterii:

 • Experiența candidaților;
 • Calitatea lucrărilor executate;
 • Oferta financiară.

Dosarele pot fi depuse la adresa info@scoaladejurnalism.md până pe 18 februarie 2022, ora 17:00. Persoana de contact: Maia Metaxa, directoarea Școlii de Jurnalism din Moldova. Detalii la numărul de telefon: 0692 699 56.

ȘJM va contacta pentru detalii suplimentare doar candidații preselectați.

Concursul de selecție a ofertelor pentru elaborarea ghidului de identitate vizuală a ȘJM a fost lansat în cadrul proiectului „Contribuirea la o mai bună informare a publicului prin consolidarea capacităților Școlii de Jurnalism din Moldova (ȘJM)”, implementat de ȘJM cu susținerea financiară a Guvernului Marii Britanii și Institute for War and Peace Reporting (IWPR) în perioada 1 februarie-31 martie 2022.

În procesul de selecție, ȘJM nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților. ȘJM oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități

Acest site folosește cookies

Am înțeles