Școala de Jurnalism din Moldova solicită oferte pentru elaborarea unui plan de promovare pe rețelele sociale pentru anul 2022

Școala de Jurnalism din Moldova solicită oferte pentru elaborarea unui plan de promovare pe rețelele sociale pentru anul 2022

Descriere generală: Școala de Jurnalism din Moldova (ȘJM), fosta Școala de Studii Avansate în Jurnalism, lansată în 2006 ca proiect pilot al Centrului pentru Jurnalism Independent, este o instituție de învățământ atractivă, cu peste 200 de absolvenți. Mai mult de jumătate dintre aceștia se regăsesc în instituții de presă, iar alții în domeniul comunicării, al cercetării mass-media sau sunt parte a societății civile din țară.

ȘJM solicită oferte de la experți independenți și/sau companii pentru elaborarea unui plan de promovare pe paginile sale de social media pentru anul 2022.

Planul de promovare va conține următoarele componente, dar nu se va limita la:

 • Stabilirea scopului și a obiectivelor de promovare a ȘJM;
 • Identificarea grupurilor țintă împreună cu echipa ȘJM;
 • Stabilirea acțiunilor de promovare și a tipurilor de postări (lunare, săptămânale, zilnice, organice și sponsorizate, în funcție de scop) pe paginile de rețele sociale ale ȘJM pentru anul 2022, cu propunere de conținut creativ și original;
 • Planul de promovare va avea două etape, cu scopuri diferite:
 1. Etapa I - cu executare - (aprilie-septembrie) va fi dedicată promovării concursului de admitere pentru anul de studii 2022-2023;
 2. Etapa a II-a (octombrie-decembrie) va fi dedicată promovării post-admitere a ȘJM pe paginile sale de social media.
 • Elaborarea a cel puțin două campanii sponsorizate pentru etapa I, cu propuneri de tipuri de postări și executarea lor;
 • Stabilirea bugetului pentru campaniile sponsorizate și executarea lor;
 • Analiza rezultatelor campaniilor cu propuneri de modificare a strategiei de promovare pentru atingerea scopurilor promovării;
 • Recomandări pentru creșterea prezenței ȘJM pe social media și a tipurilor de conținut.

Cerințe față de candidați:

 • Experiență de minim trei ani;
 • Responsabilitate și atitudine conștiincioasă față de angajamentele asumate.
 • Disponibilitate de executare a lucrării în timp restrâns.

Oferta va include:

 • CV-ul;
 • Trei contacte de referință pentru care au fost elaborate strategii sau/și planuri de promovare pe social media;
 • Oferta financiară;

Dosarele depuse vor fi evaluate de către comisia de selectare după următoarele criterii:

 • Experiența candidaților;
 • Calitatea lucrărilor executate;
 • Oferta financiară.

Dosarele pot fi depuse la adresa info@scoaladejurnalism.md până pe 20 februarie 2022, ora 16:00. Persoana de contact: Maia Metaxa, directoarea Școlii de Jurnalism din Moldova. Detalii la numărul de telefon: 0692 699 56.

ȘJM va contacta pentru detalii suplimentare doar candidații preselectați.

Concursul de selecție a ofertelor pentru elaborarea strategiei și a planului de promovare a ȘJM pe Social Media a fost lansat în cadrul proiectului „Contribuirea la o mai bună informare a publicului prin consolidarea capacităților Școlii de Jurnalism din Moldova (ȘJM)”, implementat de ȘJM cu susținerea financiară a Guvernului Marii Britanii și Institute for War and Peace Reporting (IWPR) în perioada 1 februarie-31 martie 2022.

În procesul de selecție, ȘJM nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților. ȘJM oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.

Acest site folosește cookies

Am înțeles