Școala de Jurnalism din Moldova solicită cereri de oferte pentru elaborarea ghidului de identitate vizuală a organizației (Brand Book)

Școala de Jurnalism din Moldova solicită cereri de oferte pentru elaborarea ghidului de identitate vizuală a organizației (Brand Book)

Descriere generală: Școala de Jurnalism din Moldova (ȘJM), fosta Școala de Studii Avansate în Jurnalism, lansată în 2006 ca proiect pilot al Centrului pentru Jurnalism Independent, este o instituție de învățământ atractivă, cu peste 200 de absolvenți. Mai mult de jumătate dintre aceștia se regăsesc în instituții de presă, iar alții în domeniul comunicării, al cercetării mass-media sau sunt parte a societății civile din țară.

ȘJM solicită oferte de prețuri de la experți independenți și/sau companii pentru elaborarea ghidului de identitate vizuală a organizației și regulile de aplicare.

Cerințe:

 • Experiență de minim trei ani;
 • Responsabilitate și atitudine conștiincioasă față de angajamentele asumate;
 • Disponibilitatea de a realiza sarcina într-un timp restrâns.

Ghidul elaborat ar trebui să conțină următoarele componente:

 • Restilizarea / corectarea logo-ului ȘJM;
 • Reguli cromatice (stabilirea culorilor/a paletei de culori);
 • Fonturi (caractere) ce vor fi folosite în toate mediile de comunicare și materialele promoționale, pe online și offline, ale ȘJM;
 • Fotografii (stabilirea unui set de reguli de utilizare);
 • Layout-uri tipizate (coală cu antet, pagină word, power point, excel);
 • Materiale de prezentare (banner, poster, roll-up);
 • Materiale printabile (carte de vizită, pliant, broșură, fluturaș, agendă, carnet, mapă, calendar, legitimație de serviciu, legitimație de student, certificat, diplomă, plic, invitație);
 • Materiale promoționale (pix, creion, stick de memorie, tricou, hanorac);
 • Materiale tipizate electronice (semnătură email, e-card).
 • Comunicare online (banner, cover photo, photo de profil).

Ghidul de identitate vizuală și regulile de aplicare vor fi prezentate în format .pdf (inclusiv alt format ușor de utilizat de către beneficiar).

Oferta va include:

 • CV-ul;
 • Trei exemple de lucrări/portofoliu, care să justifice experiența în domeniu;
 • Oferta comercială/bugetul.

Dosarele depuse vor fi evaluate de către comisia de selectare după următoarele criterii:

 • Experiența candidaților;
 • Calitatea lucrărilor executate;
 • Oferta financiară.

Dosarele pot fi depuse la adresa info@scoaladejurnalism.md până pe 18 februarie 2022, ora 14:00. Persoana de contact: Maia Metaxa, directoarea Școlii de Jurnalism din Moldova. Detalii la numărul de telefon: 0692 699 56.

ȘJM va contacta pentru detalii suplimentare doar candidații preselectați.

Concursul de selecție a ofertelor pentru elaborarea ghidului de identitate vizuală a ȘJM a fost lansat în cadrul proiectului „Contribuirea la o mai bună informare a publicului prin consolidarea capacităților Școlii de Jurnalism din Moldova (ȘJM)”, implementat de ȘJM cu susținerea financiară a Guvernului Marii Britanii și Institute for War and Peace Reporting (IWPR) în perioada 1 februarie - 31 martie 2022.

În procesul de selecție, ȘJM nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților. ȘJM oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.

Acest site folosește cookies

Am înțeles