Selecție de oferte pentru realizarea unui studiu de piață privind interesul față de studiile jurnalistice în Moldova

Selecție de oferte pentru realizarea unui studiu de piață privind interesul față de studiile jurnalistice în Moldova

Școala de Jurnalism din Moldova, organizație non-profit, orientată spre instruiri în domeniul mass-media, invită companiile de cercetare interesate să depună oferte pentru realizarea unui studiu de piață reprezentativ, la nivel național, cu privire la interesul publicului față de studiile jurnalistice, precum și atitudinea populației față de profesia de jurnalist/jurnalistă. Studiul de piață va analiza, de asemenea, și percepția față de Școala de Jurnalism din Moldova  cu o activitate de 16 ani pe piața locală. 

În prezent, Școala de Jurnalism din Moldova este în proces de consolidare instituțională, iar studiul de piață ar ajuta managementul organizației să înțeleagă tendințele pe piața serviciilor educaționale în domeniul mass-media.

Ofertele pot fi depuse până pe 23 iunie, 2022, ora 23:59.  

Sarcini: 

 • Analiza pieței serviciilor educaționale în domeniul mass-media;  
 • Analiza cererii/interesului față de servicii educaționale în domeniul mass-media; 
 • Analiza consumatorilor de produse educaționale în domeniul jurnalismului și a nevoilor acestora; 
 • Analiza mediului concurențial în domeniul serviciilor educaționale media; 
 • Analiza atitudinii consumatorilor de servicii educaționale în domeniul mass-media față de profesia de jurnalist/jurnalistă; 
 • Analiza percepției publicului față de Școala de Jurnalism din Moldova; 
 • Identificarea modalităților eficiente de vânzare/marketing/publicitate a serviciilor educaționale în domeniul jurnalismului. 

Perioada contractului: iunie – septembrie 2022 

Compania selectată urmează: 

 • Să efectueze un studiu de piață (eșantion reprezentativ, la nivel național) privind interesul și percepția consumatorilor de servicii educaționale față de studiile în domeniul jurnalismului; tendințele pieței serviciilor educaționale în domeniul mass-media și dezvoltarea acesteia; oportunități și provocări; segmentarea și identificarea nișelor de piață; 
 • Să prezinte un raport analitic în baza informațiilor colectate în format accesibil pentru editare, în limba română; 
 • Să pună la dispoziția Școlii de Jurnalism din Moldova datele primare colectate pentru analiză și interpretare, odată cu prezentarea raportului final; 
 • Să prezinte toate anexele cu datele colectate și prelucrate într-un format accesibil; 
 • Să denote responsabilitate, cooperare, profesionalism față de angajamentele asumate, precum  și să respecte termenele limită.

Etapele de efectuare a studiului de piață: 

 • Identificarea problemelor existente, stabilirea obiectivelor și a ipotezelor; 
 • Selectarea metodologiei pentru efectuarea studiului; 
 • Colectarea datelor esențiale; 
 • Analiza informațiilor obținute; 
 • Procesarea rezultatelor și prezentarea rapoartelor finale ce vor conține descrierea studiului, concluziile și recomandările în limba română, precum și anexele, datele primare colectate.  

Calificare și experiență necesară pentru executarea contractului: 

 • Cel puțin 3 ani de experiență în efectuarea studiilor de piață/cercetărilor de marketing; 
 • Abilități de cercetare calitativă și cantitativă; 
 • Capacități de scriere a rapoartelor analitice in limba română.

Cerințe de depunere a dosarelor de participare: 

 • CV-ul companiei (inclusiv datele de contact ale companiei și numele persoanei de contact, numele fondatorilor companiei, datele bancare ale companiei, semnătura persoanei autorizate și ștampila companiei);
 • Oferta tehnică (va include metodologia propusă și planul de acțiuni); 
 • Oferta financiară , care va include: 
 • bugetul studiului în MDL cu specificarea prețului, inclusiv cu TVA calculat pe baza numărului de zile de lucru propus în ofertă și a ratei pe zi exprimate în lei moldovenești (inclusiv taxe); 
 • Descrierea cheltuielilor detaliate aferente realizării acestui serviciu, inclusiv cheltuielile de comunicare, transport etc. 
 • O listă de până la trei referințe pentru care s-au desfășurat activități similare în ultimii trei ani, cu datele de contact incluse.

Criterii de evaluare a ofertelor: 

 • Experiența demonstrată, în baza calificărilor expuse mai sus; 
 • Buna reputație profesională, integritate, sustenabilitate financiară; 
 • Valoarea ofertelor financiară și tehnică, corespunderea acestora cu termenii de referință. 

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor: 23 iunie 2022, ora 23:59. 

ȘJM își rezervă dreptul să invite la interviu doar companiile preselectate. Dosarele vor fi expediate la adresa de e-mail: info@scoaladejurnalism, cu subiectul „STUDIU DE PIAȚĂ”.  

Pentru alte detalii sau precizări, sunați la: +373 067 207 485. Persoană de contact, Maia Metaxa, directoarea Școlii de Jurnalism. 

In procesul de selecție, Școala de Jurnalism din Moldova nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidatului/candidatei. Școala de Jurnalism din Moldova oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea confidențialității. 

*** 

Școala de Jurnalism din Moldova, înregistrată ca entitate juridică pe 28 iunie 2021 este succesoarea proiectului „Școala de Studii Avansate în Jurnalism din Chișinău”, lansat în 2006 ca proiect-pilot al Centrului pentru Jurnalism Independent din Republica Moldova. Acest proiect a fost creat în baza unor programe postuniversitare avansate de jurnalism, inclusiv Școala de Jurnalism și Management Media din Caucaz [Tbilisi, Georgia], Media Plan Institute din Sarajevo, Școala de Jurnalism din Novi Sad [Serbia], Institutul Media din Caucaz [Erevan, Armenia], programul de un an de instruire în jurnalism al Institutului Macedonean pentru Media [Macedonia] și Universitatea Americană din Bulgaria.  

Studiul de piață este realizat în cadrul proiectului „ Counter Disinformation Moldova (CDM)”, implementat de Școala de Jurnalism din Moldova în perioada aprilie-septembrie 2022, cu sprijinul financiar al Institute for War and Peace Reporting (IWPR). 

Acest site folosește cookies

Am înțeles