Termeni de referință pentru selectarea unui expert/unei experte în elaborarea unui ghid de evaluare a studenților Școlii de Jurnalism din Moldova

Termeni de referință pentru selectarea unui expert/unei experte în elaborarea unui ghid de evaluare a studenților Școlii de Jurnalism din Moldova

Școala de Jurnalism din Moldova (ȘJM), organizație non-profit specializată în instruirea în domeniul mass-media, lansează un concurs pentru selectarea unui expert/unei experte care va elabora un ghid/metodologia și instrumentele de evaluare a cunoștințelor și abilităților obținute de către studenții ȘJM în urma fiecărui curs predat. 

Termenul limită pentru depunerea dosarului: 2 decembrie 2022

Tipul contractului: Prestări servicii.

Perioada contractului: decembrie 2022 - februarie 2023.

Cerințe față de candidat/ă:

  • Studii universitare în domeniile pedagogie, psihopedagogie, alte domenii relevante; 
  • Experiență în elaborarea unor metodologii și instrumente de evaluare a cunoștințelor;
  • Cunoașterea sistemului de învățământ din Republica Moldova;
  • Disponibilitatea de a presta serviciile solicitate în perioada indicată;
  • Responsabilitate și atitudine conștiincioasă față de angajamentele asumate.

Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină:

  1. CV-ul expertului/expertei, cu indicarea experienței relevante în domeniu (inclusiv link-uri la documentele similare elaborate în ultimii trei ani);
  2. Oferta tehnică (aceasta va include descrierea viziunii de implementare a sarcinii și un plan de lucru);
  3. Oferta financiară (în lire sterline, cu toate taxele incluse), cu descrierea cheltuielilor detaliate aferente prestării acestui serviciu;
  4. O listă de până la trei referințe pentru care s-au desfășurat activități similare în ultimii trei ani, cu datele de contact incluse.

Dosarul de participare la concurs urmează să fie expediat, până la 2 decembrie 2022, ora 18:00, la adresa de e-mail info@scoaladejurnalism.md, cu mențiunea „Angajare expert în evaluare”.

Pentru informaţii suplimentare, puteți suna la numărul de telefon: +373 692 699 56.

Persoană de contact: Maia Metaxa, directoarea Școlii de Jurnalism din Moldova.

Școala de Jurnalism din Moldova, înregistrată ca entitate juridică pe 28 iunie 2021,  este succesoarea proiectului „Școala de Studii Avansate în Jurnalism din Chișinău”, lansat în 2006 ca proiect-pilot al Centrului pentru Jurnalism Independent din Republica Moldova, în baza unor programe postuniversitare de jurnalism.  ȘJM activează de 16 ani în convingerea profundă că o presă independentă, liberă, instruită profesionist și dedicată în întregime principiilor de servire a publicului, este esențială pentru orice societate democratică. Detalii despre activitatea ȘJM găsiți pe: www.scoaladejurnalism.md, precum și pe pagina de Facebook a ȘJM

În procesul de selecție, ȘJM nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților. ȘJM oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.

Acest site folosește cookies

Am înțeles