Termeni de referință pentru selectarea unui/unei expert/experte în elaborarea conceptelor și implementarea unor mini campanii de promovare a Școlii de Jurnalism din Moldova

Termeni de referință pentru selectarea unui/unei expert/experte în elaborarea conceptelor și implementarea unor mini campanii de promovare a Școlii de Jurnalism din Moldova

Termenul limită pentru depunerea dosarului: 28 noiembrie 2022.

Poziția: Expert/expertă în elaborarea conceptelor și implementarea unor mini campanii de promovare a Școlii de Jurnalism din Moldova (ȘJM).

Expertul/experta angajată:

 • va elabora conceptele a patru mini campanii de promovare a ȘJM și a activităților sale, inclusiv a admiterii pentru anul de studii 2023-2024;
 • va coordona pregătirea campaniilor de comunicare conform planului de acțiuni, dar și implementarea a cel puțin uneia în primele trei luni ale anului 2023, conform planului de promovare. 

Instituția: Școala de Jurnalism din Moldova (ȘJM), organizație non-profit, orientată spre instruirea în domeniul mass-media.

Tipul contractului: Prestări servicii.

Durata contractului: decembrie 2022 - martie 2023.

Cerințe:

 • Studii superioare;
 • Experiență relevantă în elaborarea și implementarea unor campanii similare;
 • Cel puțin trei ani de experiență de muncă în/cu sectorul asociativ;
 • Experiență de lucru în proiecte cu finanțare europeană/internațională;
 • Cunoașterea limbilor română și engleză.

Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină:

 1. CV-ul expertului/expertei, cu indicarea experienței relevante în domeniu (inclusiv linkuri la campaniile elaborate și implementate);
 2. Oferta tehnică (aceasta va include o propunere de concept/concepte și un plan de lucru);
 3. Oferta financiară care să includă numărul zilelor dedicate pentru prestarea serviciilor și remunerarea per zi (în lire sterline, impozabil);
 4. O listă de până la trei referințe pentru care s-au desfășurat activități similare în ultimii trei ani, cu datele de contact incluse.

Documentele urmează să fie expediate, în fișiere separate, până la 28 noiembrie 2022, ora 17:00, la adresa de e-mail info@scoaladejurnalism.md, cu mențiunea „Angajare expert campanii de promovare ȘJM”.

Pentru informaţii suplimentare, puteți suna la numărul de telefon: +373 692 699 56. Persoană de contact: Maia Metaxa, directoarea Școlii de Jurnalism din Moldova.

Școala de Jurnalism din Moldova este succesoarea proiectului „Școala de Studii Avansate în Jurnalism din Chișinău”, lansat în 2006 ca proiect-pilot al Centrului pentru Jurnalism Independent din Republica Moldova, în baza unor programe postuniversitare de jurnalism.  ȘJM activează de 16 ani în convingerea profundă că o presă independentă, liberă, instruită profesionist și dedicată în întregime principiilor de servire a publicului, este esențială pentru orice societate democratică. Detalii despre activitatea ȘJM găsiți pe: www.scoaladejurnalism.md, precum și pe pagina de Facebook a ȘJM.

În procesul de selecție, ȘJM nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților. ȘJM oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.

Acest site folosește cookies

Am înțeles