Termeni de referință pentru selectarea unui/unei expert/experte sau a unei companii pentru elaborarea politicii salariale

Termeni de referință pentru selectarea unui/unei expert/experte sau a unei companii pentru elaborarea politicii salariale

Termenul limită pentru depunerea dosarului: 28 noiembrie 2022

Poziția: Expert/expertă în elaborarea politicii salariale a Școlii de Jurnalism din Moldova

Instituția: Școala de Jurnalism din Moldova (ȘJM), organizație non-profit, orientată spre instruirea în domeniul mass-media.

Tipul contractului: Prestări servicii, de la 1 decembrie 2022.

Cerințe:

  • Studii superioare, inclusiv masterat, în științe socio-umane sau în domeniul juridic;
  • Experiență relevantă în elaborarea documentelor similare;
  • Cel puțin trei ani de experiență de muncă în sectorul asociativ;
  • Experiență de lucru în proiecte cu finanțare europeană/internațională;
  • Cunoașterea limbilor română și engleză.

Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină:

1. CV-ul expertului/expertei, cu indicarea experienței relevante în domeniu (inclusiv linkuri la documentele similare elaborate anterior);

2. Oferta financiară (în euro, impozabil).

Ambele documente urmează să fie expediate, în fișiere separate, până la 28 noiembrie 2022, ora 17:00, la adresa de e-mail info@scoaladejurnalism.md, cu mențiunea „Angajare expert politică salarială”.

Pentru informaţii suplimentare, puteți suna la numărul de telefon: +373 68800728. Persoană de contact: Maria Praporșcic, coordonatoare Dezvoltare strategică a Școlii de Jurnalism din Moldova.

Școala de Jurnalism din Moldova este succesoarea proiectului „Școala de Studii Avansate în Jurnalism din Chișinău”, lansat în 2006 ca proiect-pilot al Centrului pentru Jurnalism Independent din Republica Moldova, în baza unor programe postuniversitare de jurnalism.  ȘJM activează de 16 ani în convingerea profundă că o presă independentă, liberă, instruită profesionist și dedicată în întregime principiilor de servire a publicului, este esențială pentru orice societate democratică. Detalii despre activitatea ȘJM găsiți pe: www.scoaladejurnalism.md, precum și pe pagina de Facebook a ȘJM.

În procesul de selecție, ȘJM nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților. ȘJM oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.

Acest site folosește cookies

Am înțeles