Termen extins: CJI angajează coordonator/oare academic/ă pentru Școala de Studii Avansate în Jurnalism

CJI angajează coordonator/oare academic/ă pentru Școala de Studii Avansate în Jurnalism

Poziție: Coordonator/oare academic/ă (perioadă determinată) pentru Școala de Studii Avansate în Jurnalism (www.scoaladejurnalism.md), proiect al Centrului pentru Jurnalism Independent din Moldova.

Responsabilități:

 • Planifică, pregătește și organizează activitățile de instruire, coordonează și monitorizează procesul de realizare a acestora; evaluează activitățile realizate, întocmește rapoarte;
 • Ține evidența tuturor documentelor și a materialelor privind activitățile de instruire la ȘSAJ;
 • Coordonează activitatea zilnică a ȘSAJ (cursuri, prezență, comunicarea cu studenții, instructorii);
 • Menține relații cu absolvenții ȘSAJ; urmărește impactul instruirii realizate după anumite perioade de timp; dezvoltă comunitatea de practicieni a ȘSAJ - echipa de formatori/instructori;
 • Colaborează cu ceilalți angajați ai Școlii la realizarea diverselor proiecte;
 • Coordonează și realizează componenta de comunicare a ȘSAJ; asigură conținutul informațional pe pagina web a Școlii, precum și pe paginile ȘSAJ de pe rețelele sociale (Facebook, Instagram).

Criterii de selectare:

 • Studii universitare în jurnalism, comunicare, științe sociale și în alte domenii relevante;
 • Minimum un an de experiență profesională în domeniul media, PR, sectorul asociativ
 • Abilități de planificare, organizare, control, evaluare, raportare
 • Abilități de scriere și de redactare a informațiilor, rapoartelor
 • Abilități de comunicare și de PR
 • Abilități de lucru în echipă, meticulozitate, acuratețe
 • Competențe digitale; cunoașterea calculatorului și a programelor de bază
 • Cunoașterea limbilor română, engleză și rusă

Persoanele interesate vor depune următoarele documente:

 • CV
 • Scrisoare de motivare

Dosarul va fi expediat până la 07 august 2018 la adresa de email sorina.stefarta@scoaladejurnalism.md. Pentru informații suplimentare contactați: Sorina Ştefârţă, directoare ȘSAJ, tel: +373.69.189010.

În procesul de recrutare, CJI nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidatului/candidatei. CJI oferă șanse egale de angajare tuturor, toate dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) este o organizație nonguvernamentală, necomercială, apolitică, ce acordă asistență jurnaliștilor și instituțiilor media din Republica Moldova. Misiunea CJI este de a facilita dezvoltarea unei societăți informaționale prin consolidarea unei prese libere și viabile, inclusiv new media, prin intermediul proiectelor ce oferă educație în domeniul jurnalismului și relații cu publicul, campanii de media advocacy, cercetare, media literacy și produse jurnalistice nonprofit. Detalii despre activitatea CJI găsiți pe pagina www.media-azi.md, precum și pe pagina CJI pe Facebook. Detalii despre ȘSAJ - www.scoaladejurnalism.md sau, de asemenea, pe pagina de Facebook a acestui proiect.